Loading...
Ygia Polyclinic Private Hospital
topic

Προφίλ

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 1983 στο κέντρο της Λεμεσού και άρχισε την λειτουργία του το 1987.

Μετά από ανακαινίσεις και επέκταση των κτηριακών μας εγκαταστάσεων και οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2007, διαθέτουμε 128 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες, επεκτείναμε τον αριθμό των χειρουργικών αιθουσών μας σε 12, καθιερώσαμε και διευρύναμε το φάσμα των υπηρεσιών του Κλινικού Εργαστηρίου, των Ακτινοδιαγνωστικών Τμημάτων (Ακτινολογικό, Μαγνητικής/ Αξονικής Τομογραφίας), ακολουθούμενα από την εγκαινίαση μιας πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 24/7 Τμήματος Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, Μαιευτικού - Γυναικολογικού  και Παιδιατρικού Τμήματος.

Από τη 16η Ιουνίου 2011 λειτουργεί σε 24/7 βάση υπερσύγχρονο Κέντρο Καθετηριασμών Καρδίας, το οποίο επιλαμβάνεται προγραμματισμένων και επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών.

Διαθέτουμε επίσης πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών σε 24/7 βάση.

Ως το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο, διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές οι οποίες είναι εφάμιλλες σε προσφορά υπηρεσιών με νοσοκομεία της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Έχουμε βραβευτεί το 2012 με το διπλό βραβείο Διαπίστευσης και Πιστοποίησης ποιότητας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Διαπίστευσης Νοσοκομείων CHKS του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS για Οργανισμούς Υγείας, για την ολική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε.

Είμαστε Διαπιστευμένοι από τον Οργανισμό 2-SEC και Crest της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Διαπίστευση Cyber Essentials Plus και Πιστοποίηση Cyber Essentials, σχετικά με τον έλεγχο της διαδικτυακής ασφάλειας και των διαδικτυακών υπηρεσιών μας (Cyber Security).

Διατηρούμε επίσης Πιστοποιήσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 15189:2012 (Κλινικό Εργαστήριο – Απαιτήσεις Ποιότητας και Τεχνικών Προτύπων), ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας) και ISO 22000:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων).

Έχουμε υιοθετήσει ένα ανοικτό μοντέλο λειτουργίας το οποίο επιτρέπει σε αδειοδοτημένους ιατρούς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαδικασία διαλογής και έχουν εγκριθεί ως Συνεργάτες Ιατροί, να εξασκούν την ειδικότητα/ εξειδίκευσή τους στις εγκαταστάσεις μας.  Επί του παρόντος, διατηρούμε συνεργασία με περισσότερους από 200 έγκριτους Συνεργάτες Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της ιατρικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Στο ανθρώπινο δυναμικό μας ανήκουν πέραν των 460 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, καθιστώντας μας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου.  Πολλά από τα μέλη του προσωπικού μας είναι πολύγλωσσα, προσφέροντας έτσι διαπολιτισμική φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς μας.   Η φροντίδα και παρακολούθηση για κάθε μία από τις ανάγκες των φιλοξενούμενων μας καλλιεργείται μέσω μιας συστηματικής, προγραμματισμένης και συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού μας.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς μας, παρέχουμε τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.  Προς το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή (Λονδίνου) του Πανεπιστημίου St. George’s και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Το 1983, μια πρωτοποριακή ομάδα ιατρών ανέλαβε μια μεγάλη πρωτοβουλία για την ίδρυση ιδιωτικής κλινικής στη Λεμεσό.

Οι προσπάθειές τους απέναντι στις διάφορες δυσκολίες που αντιμετώπισαν, καθοδηγούνταν από την αντίληψη ότι μια τέτοια ιδιωτική κλινική θα προσφέρει εξαιρετική υγειονομική περίθαλψη εξυπηρετώντας το όραμα Υγεία Πάνω Απ’ Όλα.

Η επιδίωξή τους έφτασε στο απόγειό της όταν η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1987.

Μετά την ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας το 2007 και μετά από συνεχείς σημαντικές ανακαινίσεις, η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ διαθέτει 152 πλήρως εξοπλισμένα κρεβάτια, απασχολεί πέραν των 500 μελών προσωπικού και διατηρεί συνεργασία με περισσότερους από 200 διακεκριμένους Συνεργάτες Ιατρούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι οι Συνεργάτες Ιατροί και το προσωπικό μας είναι ο πυρήνας και η ουσία του Νοσοκομείου, με την εξαιρετική δέσμευσή τους σε μια νοοτροπία φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.  Για να ενισχύσουμε αυτό το θεμέλιο, ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη και το σχεδιασμό διαδοχής θέσεων εργασίας, αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα κινήτρων, και επενδύουμε σε συνεχείς βελτιώσεις στην υποδομή μέσω ενός υψηλού επιπέδου μοντέλου κλινικής και εταιρικής διακυβέρνησης.

Παραμένοντας συνεπείς στις βασικές μας Αξίες – Σεβασμός, Δεοντολογία, Συμπονετική Φροντίδα, Ομαδική Εργασία και Ποιότητα – χτίζουμε εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας με το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και άλλους, οι οποίες αντανακλούν σε σχέσεις φροντίδας και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους.

Σας καλωσορίζω στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο.


Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο Πρόεδρος.

Πιστεύουμε ότι η ουσία της νοσηλευτικής πρακτικής περιγράφεται καλύτερα ως η προσφορά συμπονετικής και διαπολιτισμικής φροντίδας.  Ένα κρίσιμο συστατικό σε αυτή μας την προσέγγιση μας είναι ότι οι συμπεριφορές μας προς τους φιλοξενούμενούς μας, τις οικογένειες τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα διακατέχονται από αξιοπρέπεια.

Οι επαγγελματίες υγείας είναι ζωτικά μέλη της ομάδας φροντίδας των φιλοξενούμενων, προσφέροντας διεπιστημονική περίθαλψη σε χιλιάδες φιλοξενούμενους όλων των ηλικιών και ιατρικών ιστορικών ετησίως.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Φροντίδας έχει υπό την ομπρέλα πλειάδα νοσηλευτικών τμημάτων, θαλάμων και υπηρεσιών:
• Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.
• Ενδοσκοπικό.
• Χειρουργεία.
• Κεντρική Αποστείρωση.
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
• Παιδιατρικό Θάλαμο.
• Παθολογικό Θάλαμο.
• Υπηρεσίες Χημειοθεραπείας.
• Χειρουργικό Θάλαμο.
• Πρώτες Θέσεις & Σουΐτες.
• Μαιευτικό – Γυναικολογικό Θάλαμο.
• Υπηρεσίες Συνοδείας Φιλοξενούμενων.
• Διοικητικές Υπηρεσίες.
• Τροφοδοσία.
• Υπηρεσίες Καθαρισμού/ Οροφοκομίας.

Η δομή της διεύθυνσης δεν είναι παρόμοια με αυτές που συναντιόνται σε άλλα νοσοκομεία, καθώς παράλληλα με τα νοσηλευτικά τμήμα/ θαλάμους εντάσσει και υπηρεσίες τροφοδοσίας και καθαρισμού/ οροφοκομίας, καθότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση, στην φροντίδα και την εμπειρία των φιλοξενούμενων.

Σε επιστημονικό επίπεδο, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Φροντίδας βασίζεται σε βέλτιστες και τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Συνεργάζεται με διεπιστημονικές ομάδες και επιτροπές, Συνεργάτες Ιατρούς, Ιατρικά μέλη του προσωπικού, και άλλο προσωπικό στο Νοσοκομείο, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινή λήψη αποφάσεων τόσο σε τμηματικό όσο και στρατηγικό επίπεδο.

 

 

Οι Εσωτερικές Επιτροπές μας λειτουργούν ως υψηλού επιπέδου φορείες εσωτερικής διακυβέρνησης στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ. Επί του παρόντος δραστηριοπούνται 15 Εσωτερικές Επιτροπές κάτω από την εποπτική ομπρέλα του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Διευθυντική Επιτροπή
  Υπεύθυνη για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πολυκλινικής, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Μέλη:

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO

  Κα. Παγώνα Λίγγου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Κος. Πάνος Πέτρου, Διευθυντής Εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών

  Κος. Σάββας Ζεϊτάν, Eng, Διευθυντής Τεχνολογίας & Πληροφορικής/ Διαχείρισης Κινδύνου

  Κος. Μάριος Ελευθερίου, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

  Κος Ιωάννης Τρεππίδης, FCCA, Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής

 • Επιστημονικό Συμβούλιο
  Υπεύθυνο για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών και κλινικών συστάσεων σχετικά με αναδυόμενες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Ηγείται και επιβλέπει την ανάπτυξη επιστημονικών προγραμμάτων και αξιολογεί νέες συνεργασίες.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Λεωνίδας Ιωάννου, Προϊστάμενος Ιατρός Ακτινολόγος - Μαγνητικός/ Αξονικός Τομογράφος


  Αντιπρόεδρος:
  Δρ. Λευτέρης Κουλουτέρης, Γενικός Χειρούργος


  Μέλη:

  Κα. Μορφω Τσακνακη - Matron

  Κος. Πάνος Πέτρου, Διευθυντής Εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών

  Δρ. Κλεοπάτρα Σάββα, Παιδίατρος - Γραμματέας  Συντονίστρια:

  Κα Δέσποινα Ιωάννου, Διοίκηση & Υποστήριξη Πελατών MRI/CT

 • Επιτροπή Αγορών
  Υπεύθυνη για την αξιολόγηση και έγκριση διαδικασιών που άπτονται της ανάθεσης προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

  Πρόεδρος:

  Κος. Μάριος Ορολογάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  Μέλη:

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO

  Kος. Αντρέας Μαραγκός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO

  Κος Ιωάννης Τρεππίδης, FCCA, Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής


  Πρακτικά:

  Κα. Δέσποινα Ηλία, Ανώτερη Λειτουργός Αγορών

 • Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
  Υπεύθυνη για την παροχή ανεξάρτητης και αντικειμενικής ολιστικής επισκόπησης των συστημάτων και διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης, με βάση τις οποίες το Νοσοκομείου καθοδηγεί, διευθύνει και ελέγχει τις λειτουργίες του, όπως αυτές σχετίζονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και με απώτερο σκοπό την αποκόμιση βέλτιστων κλινικών αποτελεσμάτων και εμπειρίας περίθαλψης για τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

  Πρόεδρος:

  Κα. Άννα Αγαθαγγέλου, Διευθύντρια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης


  Αντιπρόσωπος Ανώτερης Διοίκησης:

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Μέλη:

  Κα. Μόρφω Τσακνάκη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Κος. Μάριος Ελευθερίου, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

  Κος. Ιωάννης Τρεππίδης, FCCA, Οικονομικός Διευθυντής

  Κα. Ροδοθέα Νικολάου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  Κος. Σάββας Ζεϊτάν, Eng, Διευθυντής Τεχνολογίας & Πληροφορικής/ Διαχείρισης Κινδύνου

  Κος. Πάνος Πέτρου,  Διευθυντής Εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών

  Κος. Νεκτάριος Άγκονας ,  Χειριστής – Biomed. Συντήρηση Συμβάσεων

  Κα. Μύρια Βασιλείου, Νομική Σύμβουλος

  Κα. Μαρία Χατζιωάννου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

  Κα. Μαρίνα Ροδοσθένους, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

  Κα. Αγαθαγκέλου Λία, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

  Δρ. Ζωή Πολυμνίου, Προϊστάμενη Εσωτερικών Ιατρών

  Κος. Μάριος Κουππαρής, Ανώτερος Νοσηλευτής - Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών/ Ενδοσκοπική Μονάδα

  Δρ. Γιώργος Οικονόμου, Εσωτερικός Ιατρός - Προϊστάμενος Τμήματος Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών/ Ενδοσκοπικής Μονάδας

  Κα. Ράτζια Μάαριτ Καμάσσα, Προϊστάμενη Θαλάμου - Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

  Κα. Μαρίνα Τοντικίδου, Προϊστάμενη Θαλάμου - Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

  Κος. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Προϊστάμενος - Χειρουργεία

  Κος. Θεοδόσης Ιωάννου, Προϊστάμενος - Χειρουργεία

  Κα. Ντόρην Εφταμάντηλου, Προϊστάμενη - Διευθύντρια Θαλάμου - Παιδατρικό Τμήμα

  Κος. Αντρέας Λεωνίδου, Προϊστάμενος - Παιδατρικό Τμήμα

  Κα. Χριστίνα Χαμάλη, Βοηθός - Διευθύντρια Θαλάμου - Μαιευτικό & Γυναικολογικό Τμήμα

  Κα. Έλενα Ιωάννου, Ανώτερη Ακτινολόγος Τεχνολόγος - Ακτινολογικό Τμήμα

  Κα. Φυτούλλα Νικολαΐδου, Ανώτερη Λειτουργός - Αποθήκη Φαρμάκων

  Κα. Δανάη Διδαγγέλου ,Νικολαΐδου, Φαρμακοποιός

  Δρ. Περσεφόνη Χριστοφή Πιερή, Προϊστάμενη Ιατρός Μικροβιολόγος - Κλινικό Εργαστήριο

  Κα. Δέσποινα Ιωάννου, Συντονίστρια Εξυπηρέτησης - Μαγνητικός/ Αξονικός Τομογράφος

  Κος. Μιχάλης Κυριάκου, Ακτινολόγος Τεχνολόγος - Μαγνητικός/ Αξονικός Τομογράφος

  Πρακτικά:

  Κα. Χαρά Σωκράτους, Λειτουργός ΟΣΔ

 • Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργικού και Κλινικού Κινδύνου
  Υπεύθυνη για την ανασκόπηση και διατύπωση συστάσεων αναφορικά με τομείς που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καταλληλότατα πρακτικών διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης ασφάλειας και κινδύνου.

  Πρόεδρος:

  Κος. Σάββας Ζεϊτάν, Eng, Διευθυντής Τεχνολογίας & Πληροφορικής/ Διαχείρισης Κινδύνου  Αντιπρόεδρος:

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Μέλη:

  Κος. Ιωάννης Τρεππίδης, FCCA, Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής

  Κος. Πάνος Πέτρου, Διευθυντής Εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών

  Κα. Μύρια Βασιλείου, Νομική Σύμβουλος

  Κος. Μάριος Ελευθερίου, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO

  Κα. Άννα Αγαθαγγέλου, Διευθύντρια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

  Κα. Ροδοθέα Νικολάου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας - Γραμματέας

 • Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου
  Υπεύθυνη για την παροχή ανεξάρτητης αναθεώρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, καθώς και της ευθυγράμμισης αυτών ώστε να οδηγούν στην ανάπτυξη μιας δομημένης και πειθαρχημένης προσέγγισης που σκοπό έχει τη μέτρηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και της διακυβέρνησης.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Ιωάννης Χατζηλούκας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Μέλη:

  Κος. Ανδρέας Μαραγκός, Δικηγόρος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Επιτροπή Κλινικής Διακυβέρνησης
  Υπεύθυνη για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών φροντίδας.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Ιωάννης Χατζηλουκάς, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Αντιπρόεδρος:

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Μέλη:

  Δρ. Σάββας Ιωάννου, Παθολόγος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Δήμος Νεοφύτου, Ορθοπεδική Χειρουργική, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

  Κος. Ανδρέας Μαραγκός, Δικηγόρος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Κα. Μόρφω Τσακνάκη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Κος. Κωνσταντίνος Δημητρίου ,  Διευθυντής Θαλάμου 

  Κος. Πάνος Πέτρου, Διευθυντής Εξωνοσοκομειακών Υπηρεσιών

  Κα. Μύρια Βασιλείου, Νομική Σύμβουλος

  Κα. Άννα Αγαθαγγέλου, Διευθύντρια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης - Πρακτικά

 • Επιτροπή Λοιμώξεων
  Υπεύθυνη για τη διατήρηση πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου λοιμώξεων, την παρακολούθηση της υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με λοιμώξεις και την παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Σάββας Ιωάννου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Αντιπρόεδρος:

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO


  Μέλη:

  Δρ. Μάριος Καραϊσκάκης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Περσεφόνη Χριστοφή Πιερή, Προϊστάμενη Ιατρός Μικροβιολόγος - Κλινικό Εργαστήριο

  Κα. Κορνέλια Κωνστανίνου Πρεσκούρ, Προϊστάμενη - Παθολογικός Θάλαμος

  Κα. Ροδοθέα Νικολάου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  Κα. Στέλλα Δρουσιώτου, Προϊστάμενη Οροφοκομίας

  Κα. Μόρφω Τσακνάκη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Κα. Φυτούλλα Νικολαΐδου, Ανώτερος Λειτουργός - Αποθήκη Φαρμάκων

  Κα. Δαναή Διδανγγέλου, Φαρμακοποιός 

  Κα. Χριστίνα Γιάγκου , Νοσοκόμα ελέγχου λοιμώξεων

  Πρακτικά:

  Κα. Χαρά-Φιλιππίνα Αργυρίου , Ανώτερη Μαία

 • Επιτροπή Μετάγγισης Αίματος και Παραγώγων
  Υπεύθυνη για την εφαρμογή επιχειρησιακών πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες διέπουν τη μετάγγιση αίματος, την καρδιοπνευμονική ανάνηψη, την πρακτική, την πρόληψη της καρδιακής ανακοπής και την εκπαίδευση.

  Πρόεδρος:

  Δρ Γιαννόπουλος Αχιλλέας, Εντατικολόγος


  Αντιπρόεδρος:

  Kα Μόρφω Τσακνάκη,  Οικοδέσποινα


  Μέλη:

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO

  Kα Maarit Raija Camassa, Αναπληρωτής Οικοδέσποινα

  Kος Χρίστος Κυπρή, Ομάδα Αρχηγός - ΜΕΘ


 • Επιτροπή Μισθοδοσίας και Τμημάτων
  Υπεύθυνη για την αξιολόγηση, ανάλυση και έγκριση όλων των αμοιβών και παροχών, καθώς και για τη διαχείριση των πλάνων διαδοχής και διαχείρισης ταλέντου.

  Πρόεδρος:

  Κος. Μάριος Ορολογάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  Μέλη:

  Κος. Αντρέας Μαραγκός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO - Πρακτικά

  Κα Παγώνα Λίγγου, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας
  Υπεύθυνη για την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των ρυθμίσεων που άπτονται της διαχείρισης θεμάτων Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στο Νοσοκομείο, με έμφαση στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών υγείας και καθορισμού προτεραιοτήτων αξιοποίησης.

  Πρόεδρος:

  Κα. Ροδοθέα Νικολάου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας  Αντιπρόσωπος Ανώτερης Διοίκησης:

  Κα. Παγώνα Λίγγου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού  Αντιπρόεδρος:

  κ. Παναγιώτης Καμπούρης, Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας / ΕΣΥΠΠ


  Μέλη:

  Κ. Μιχάλης Κυριάκου, Εκπρόσωπος Τμήματος Αξονικού/Μαγνητικού

  Κα. Δέσποινα Ιωάννου, Εκπρόσωπος Τμήματος Αξονικού/Μαγνητικού

  Κα. .Χριστίνα Πυθαρίδου, Εκπρόσωπος Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

  Κος. Χριστόδουλος Χριστοφή, Εκπρόσωπος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

  Κα. Νικολέττα Χριστοδούλου, Εκπρόσωπος Διοικητικών Τμημάτων Κτιρίου Ναυπλίου 28/Γραμματέας

  Κα. Δανάη Διδαγγέλου, Εκπρόσωπος Αποθήκης Φαρμάκων

  Κα. Στέλλα Δρουσιώτου, Εκπρόσωπος Πλυντηρίου / Καθαριότητας / Διαχείρισης Αποβλήτων

  Κος. Μάριος Ελευθερίου, ΕΚπρόσωπος Τεχνικών Υπηρεσιών

  Κος. Διομήδης Ελ-Μοκτάτ, Εκπρόσωπος  Κλινικού Εργαστηρίου

  Κος. Γιαννάκης Ιωάννου, Εκπρόσωπος 3ου Παθολογικό

  Κα. Δήμητρα Πλέγα, Εκπρόσωπος Υποδοχής

  Κα. Έλενα Ιωάννου, Εκπρόσωπος Ακτινολογικού

  Κα. Μόρφω Τσακνάκη, Εκπρόσωπος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Κος. Θεοδόσης Ιωάννου, Εκπρόσωπος Χειρουργείων, Κλιβάνου, Καδιολογικού & Οφθαλμολογικού

  Κα. Κορνέλια Κωνστανίνου Πρεσκούρ, Εκπρόσωπος 2ου Χειρουργικό

  Κα. Ευανθία Χ''Ρωτή, Εκπρόσωπος Παιδιατρικού

  Κος. Γεώργιος Γεωργίου, Εκπρόσωπος Τμήματος Κουζίνας

  Κα. Αντρέα Συρίμη, Εκπρόσωπος Μαιευτικού

  Κος. Σταύρος Αυγουστή  Εκπρόσωπος 3ου Private                                                                                                                                                                                                                          
  Στις συναντήσεις της επιτροπής παρίστανται επίσης, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι ακόλουθοι ως Μέλη:

  Κος. Σάββας Ζεϊτάν, Eng, Διευθυντής Τεχνολογίας & Πληροφορικής/ Διαχείρισης Κινδύνου

  Δρ. Μαρία Αγαθοκλέους, Ιατρός Εργασίας

 • Επιτροπή Προστασίας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων
  Υπεύθυνη για την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης και την παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης σε σχέση με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και άλλων νομικών απαιτήσεων προστασίας του απορρήτου και της ιδιωτικότητας.

  Πρόεδρος:

  Κα. Μύρια Βασιλείου, Νομική Σύμβουλος, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων  Αντιπρόεδρος:

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Μέλη:

  Κος. Σάββας Ζεϊτάν, Eng, Διευθυντής Τεχνολογίας & Πληροφορικής/ Διαχείρισης Κινδύνου

  Κος. Μάριος Ελευθερίου, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

  Κα. Μόρφω Τσακνάκη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  Κα. Ροδοθέα Νικολάου, Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  Κα. Άννα Αγαθαγγέλου, Διευθύντρια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

  Κος Δημήτρης Ξερνός & Κος Γιάννης Καλδερεμίδης, Λειτουργός Ασφάλειας Πληρoφοριών  

 • Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
  Υπεύθυνη για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκτέλεση του εποπτικού του ρόλου σε σχέση με την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής του οργανισμού και των επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Σάββας Ιωάννου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Μέλη:

  Δρ.Ιωάννης Χατζηλούκας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Δήμος Νεοφύτου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

  Κος. Αντρέας Μαραγκός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Κος. Μάριος Ορολογάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Γιώργος Ζαχαριάδης, PhD, CEO  Πρακτικά:

  Κα. Μαρίνα Αγαθοκλέους, Προσωπική Βοηθός CEO

 • Επιτροπή Ταμείου Προνοίας
  Υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της επενδυτικής και των επιμέρους δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία του Ταμείου Προνοίας.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Ευριπίδης Αργυρόπουλος, Ορθοπεδική Χειρουργική  Αντιπρόεδρος/ Γραμματέας:

  Κα. Έλενα Ιωάννου, Ανώτερος Ακτινολόγος Τεχνολόγoς - Ακτινολογικό  Μέλη:

  Δρ. Δήμος Νεοφύτου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

  Δρ. Νικόλαος Χριστοφόρου, Παιδίατρος

  Κος. Νεκτάριος Άγγονας, Χειριστής Τεχνικών και Βιοιατρικών Διαδικασιών

  Κος. Αριστείδης Γιώρκας, Διευθυντής Μισθοδοσίας

 • Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ
  Υπεύθυνη για τη ρύθμιση του φιλανθρωπικού έργου του οργανισμού.

  Πρόεδρος:

  Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης  Αντιπρόεδρος:

  Κος. Τώνης Τουμαζής  Μέλη:

  Κος. Αντρέας Μαραγκός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

  Κος. Σωκράτης Σωκράτους

  Κος. Χρίστος Σκαπούλλης

  Κα. Αντρούλλα Χριστοφίδου, Αναπληρώτρια CEO  Γραμματέας:

  Κος. Άγης Αγαπίου, Εξωτερικός Νομικός Σύμβουλος  Συντονίστρια:

  Κα. Μαρίνα Αγαθοκλέους, Προσωπική Βοηθός CEO

Είμαστε περήφανοι για τις Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις που φέρουμε από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, προς αναγνώριση της αριστείας και της δέσμευσής μας στον τομέα της υγείας.  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των λειτουργιών της, τις απαιτήσεις των ασθενών και συνεργατών μας, καθώς και τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, έχει υιοθετήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει τα παρακάτω διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις:

 • Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS για Οργανισμούς Υγείας.

• Πιστοποίηση Cyber Essentials & Διαπίστευση Cyber Essentials Plus.

• Πιστοποίηση ISO 9001: 2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Πιστοποίηση ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

• Πιστοποίηση ISO 15189:2012 Κλινικού Εργαστηρίου – Απαιτήσεις Ποιότητας και Τεχνικών Προτύπων.

• Διαπίστευση ISO 27001:2013 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

• Πιστοποίηση ISO 45001:2018 Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

• Πιστοποίηση ISO 22000:2018 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

 

  

 • Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  H «Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο» ως το μοναδικό διαπιστευμένο με διεθνή πρότυπα Νοσοκομείο, αποτελεί την δυναμικότερη και εγκυρότερη μονάδα Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου. Είναι πλέον κοινή συνείδηση σε   όλους μας, πως το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας.

  Έχοντας επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων μας προς τους ασθενείς, υπαλλήλους, συνοδούς, συνεργάτες ιατρους και μετόχους έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές.

  Οφείλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την Υγεία & Ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας και όλων των ενδιαφερομένων μερών καθώς και του Περιβάλλοντος βάση των διαδικασιών που διέπουν τις δραστηριότητες του οργανισμού. Σκοπός μας είναι μέσω των οδηγιών  και διαδικασιών που έχουν εκδοθεί να παρέχουμε όλα εκείνα τα μέσα που θα τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς κάθε μέρα σε όποια θέση και αν αυτοί απασχολούνται.

  Με σκοπό την επίτευξη της παραπάνω κυρίαρχης δέσμευσής μας, εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 με τα οποία έχουμε πιστοποιηθεί. Μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων, αλλά και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις περί Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος, επιδιώκεται η επίτευξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων, μερικοί εκ των οποίων είναι:

    Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του νοσοκομείου μας. Αυτοί περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, συνεργάτες ιατρούς, εξωτερικά συνεργεία ή άλλους συνεργάτες αλλά και τους επισκέπτες μας.

   Η ελαχιστοποίηση/εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών.

   Ο καθορισμός υπευθυνοτήτων και η παροχή διευκολύνσεων, εξοπλισμού και πόρων για επίτευξη όλων των στόχων μας.

   Η διαρκής αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων μας καθώς και όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου

   Η εξάλειψη όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιθανόν να προκύπτουν κατά την λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργανισμού, με συνεχή πάντοτε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης.

   Η διαρκής βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας.

  Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:

   Καταρτίσαμε σχέδια δράσης διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια, αλλά και ζημιά στο περιβάλλον.

   Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων μας, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με την Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αλλά και για να καταστεί η Υγεία, Ασφάλεια και

   Περιβάλλον προσωπικό θέμα του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.

   Προχωρήσαμε σε αναλυτική γραπτή μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, καταγράφοντας και αναλύοντας τα ευρήματα στους χώρους της κλινικής για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους της

   Πολυκλινικής «Υγεία» αναφέροντας τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα προτεινόμενα μέτρα, για τον καλύτερο έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών.

   Συστήσαμε Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου.

   Καθορίσαμε Δράσεις για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης εντός του οργανισμού.

   Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας είναι γνωστή και κατανοητή σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του νοσοκομείου μας. Η διοίκηση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ» θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας ανασκοπείται σε ετήσια βάση για την διασφάλιση της διαρκούς καταλληλότητάς της.

  Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι μας να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για την εξάλειψη της ασθένειας και του ανθρώπινου πόνου.

  Εξασφαλίζοντας τα πιο πάνω παρέχονται αναμφίβολα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ένα ασφαλές περιβάλλον στα άτομα που διακινούνται στους χώρους της Πολυκλινικής «Υγεία» και στους .

   Δεσμευόμαστε να μη σταματήσουμε ποτέ αυτή την προσπάθεια.

   

 • Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

  Οι πληροφορίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κλινική διακυβέρνηση, στο προγραμματισμό και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Νοσοκομείου.

  Είναι υψίστης σημασίας όπως διασφαλίζουμε συνεχώς την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών στην οποιαδήποτε μορφή τους (π.χ. ηλεκτρονική, έντυπη, προφορικά) και ότι οι κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ευθύνη ως προς τη διαχείριση παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησής τους.

  Η Διεύθυνσης της Πολυκλινικής έχει υιοθετήσει την υφιστάμενη Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία απορρέει από τους στόχους που του Νοσοκομείου.

  Η Πολυκλινική έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) για τη δομή, συντήρηση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών.

  Το ΣΔΑΠ βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας του Νοσοκομείου (π.χ. Διαπίστευση, Πιστοποιήσεις ISO, πολιτικές, διαδικασίες, εγχειρίδια, κ.τ.λ.) για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και πόρων.

  Επιπλέον το ΣΔΑΠ παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη συμμόρφωση με τις πλείστες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχουμε αυτό, προχωρούμε σε συστηματικές βελτιώσεις.

  Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Νοσοκομείου είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό, καθώς και για οργανισμούς, προμηθευτές και υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες στην Πολυκλινική.

  Εξαιρέσεις από τα μέρη της Πολιτικής αυτής επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση και μετά από τεκμηρίωση.  Όλα τα μέλη του προσωπικού, τρίτα μέρη και υπεργολάβοι της Πολυκλινικής έχουν καθήκον να προστατεύουν τα συστήματα δεδομένων και πληροφοριών από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση, αποκάλυψη, καταστροφή, απώλεια ή μεταφορά.

  Η Πολυκλινική προωθεί ενεργά την ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού, των προμηθευτών/ υπεργολάβων και των επισκεπτών της σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, και διασφαλίζει ότι όλα τα άρθρα της παρούσας Πολιτικής μεταφράζονται σε πραγματικά μέτρα, προσαρμοσμένα στα καθήκοντα και ευθύνες των εμπλεκομένων.

  Η Πολυκλινική αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων και εκτίμησης κινδύνων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, με σκοπό να προσδιορίζει κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα και ότι έχουν ανατεθεί κατάλληλες αρμοδιότητες και ευθύνες.

  Τα συστήματα πληροφοριών της Πολυκλινικής προστατεύονται φυσικά και λειτουργούν με τρόπο που αποτρέπει την μη-εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση.  Οι υφιστάμενες εφαρμογές ελέγχονται με βάση τις πρόνοιες της παρούσας Πολιτικής.

  Σε περίπτωση εξαιρέσεων πραγματοποιείται επίσημη αξιολόγηση κινδύνων.  Οποιεσδήποτε νέες εφαρμογές και λογισμικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από το ΣΔΑΠ. Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους χρήστες όποτε αυτές απαιτούνται, η Πολυκλινική έχει τεκμηριώσει και δοκιμάσει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.

  Η Διεύθυνση της Πολυκλινικής διασφαλίζει ότι οι ισχύουσες νομικές και συμβατικές απαιτήσεις εντοπίζονται και διαχειρίζονται.

  Η Πολυκλινική επανεξετάζει την παρούσα Πολιτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και την ενημερώσει ανάλογα με τις ανάγκες

 • Πολιτική Ποιότητας

  Η Διοίκηση της Κλινικής έχει δεσμευτεί να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 και στις απαιτήσεις των πελατών.

   Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ).

   Η Κλινική έχει τεκμηριώσει και τυποποιήσει τις διαδικασίες της και έχει θεσπίσει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και για τη συνεχή βελτίωσή της.

   Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης:

   Περιγράφει τις λειτουργικές και υποστηρικτικές διαδικασίες της Κλινικής

   Ορίζει τον μηχανισμό για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την ανασκόπηση βασικών δεικτών απόδοσης και συναφών στόχων

   Δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας εντός της Κλινικής για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών

   Παρέχει έλεγχο στις βασικές λειτουργίες της Κλινικής

   

  Η Διοίκηση και το προσωπικό της Κλινικής είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση του ΟΣΔ και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς όφελος των πελατών.

   

  Οι στόχοι της Κλινικής:

   Η εκπλήρωση των απαιτήσεων των ασθενών και η ανταπόκριση στις συμφωνημένες συμβατικές υποχρεώσεις

   Η επίλυση των παραπόνων των ασθενών έγκαιρα και αποτελεσματικά

   Η διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων μέσω της συντήρησης και της παρακολούθησης των συμβατικών συμφωνιών

   

  Η διάθεση της υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΟΣΔ

   

  Η διατήρηση των αρμόδιων μελών του προσωπικού μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης

   

  Η διατήρηση της άμεσης και ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού.

   

  Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές, διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους της Κλινικής και ακολουθείται από τη Διοίκηση και το προσωπικό. Η επίτευξη τους ελέγχεται κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων από το ΟΣΔ που ακολουθείται από την εφαρμογή των μέτρων και τον καθορισμό των ελέγχων.

   

   

 • Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

  Στην Πολυκλινική Υγεία, η αποστολή μας είναι να προετοιμάσουμε και να σερβίρουμε τρόφιμα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά και πρώτες ύλες, προσεκτικά επιλεγμένες και επεξεργασμένες με ασφάλεια μέχρι να φτάσουν στο πιάτο των ασθενών μας.

   Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αναγνωρίζουν ότι για να καθιερωθεί με επιτυχία κουλτούρα ασφαλών χειρισμών των τροφίμων, πρέπει να ακολουθούνται ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται μέσω αποτελεσματικής ανάλυσης κινδύνων και συμμόρφωσης με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Ως εκ τούτου, έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απριλίου του 2004 για την υγιεινή των τροφίμων το οποίο εφαρμόζετε σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρίας που έχουν επίπτωση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων»

   Η Πολυκλινική Υγεία έχει καθήκον να προστατεύει την ευάλωτη υγεία των ασθενών της, αλλά και να παρέχει μια ποικιλία θρεπτικών τροφών οι οποίες να ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες κάθε ασθενούς. Για τη διασφάλιση της βέλτιστης πρακτικής, η Διοίκηση της Πολυκλινικής Υγεία, δεσμεύεται να εφαρμόζει στόχους απόδοσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς μας λαμβάνουν γεύματα υψηλής ποιότητας.

   Δημιουργία βιώσιμης κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων εφαρμόζοντας σύστημα αναγνώρισης των σχετικών κινδύνων.

   Εφαρμογή ενός έγκυρου συστήματος ιχνηλασιμότητας από τη παραλαβή των πρώτων υλών, αποθήκευσης, συντήρησης, επεξεργασίας και διάθεσης.

   Παροχή πληροφοριών, κατάρτιση και απαραίτητα μέσα σε όλους τους εργαζόμενους για την προετοιμασία τροφίμων σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τηρούνται οι διαδικασίες ασφάλειας του

   ISO 22000.

   Παροχή ξεκάθαρων οδηγιών στο προσωπικό κουζίνας για ασφαλής πρακτικές.

   Επιτήρηση των επιτευγμάτων και δημιουργία στόχων για περαιτέρω βελτίωση.

   Είναι ευθύνη και δέσμευση τη Πολυκλινικής Υγεία να διασφαλίσει ότι θα παρέχονται οι κατάλληλοι πόροι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας των τροφίμων.

   Επιπλέον θα εποπτεύεται η απόδοση του συστήματος από τη Διοίκηση ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η Πολυκλινική Υγεία.

   

 

Βραβεύσεις

 • Cyprus Responsible Business Awards Από Την Εταιρεία Boussias Cyprus – Silver Award Στην Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων.
 • Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων Για Την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Για Την Ισότητα Των Φύλων Στο Εργασιακό Περιβάλλον (Υπουργείο Εργασίας) – Πιστοποίηση Πολυκλινικής Υγειά Ως Εργοδότης Ισότητας.
 • Hr Awards Από Την Εταιρεία Boussias Cyprus – Bronze Award In Best Youth Employment Initiative – Στήριξη Σε Νέους Επαγγελματίες.