Loading...
Ygia Polyclinic Private Hospital
topic

O Oργανισμός μας

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο  Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 1983 στο κέντρο της Λεμεσού και άρχισε την λειτουργία του το 1987.

Μετά από ανακαινίσεις και επέκταση των κτηριακών μας εγκαταστάσεων και οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2007, διαθέτουμε 128 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες, επεκτείναμε τον αριθμό των χειρουργικών αιθουσών μας σε 12, καθιερώσαμε και διευρύναμε το φάσμα των υπηρεσιών του Κλινικού Εργαστηρίου, των Ακτινοδιαγνωστικών Τμημάτων (Ακτινολογικό, Μαγνητικής/ Αξονικής Τομογραφίας), ακολουθούμενα από την εγκαινίαση μιας πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 24/7 Τμήματος Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, Μαιευτικού - Γυναικολογικού  και Παιδιατρικού Τμήματος.

Από τη 16η Ιουνίου 2011 λειτουργεί σε 24/7 βάση υπερσύγχρονο Κέντρο Καθετηριασμών Καρδίας, το οποίο επιλαμβάνεται προγραμματισμένων και επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών.

Διαθέτουμε επίσης πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών σε 24/7 βάση.

Ως το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο, διαθέτουμε σύγχρονες υποδομές οι οποίες είναι εφάμιλλες σε προσφορά υπηρεσιών με νοσοκομεία της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Έχουμε βραβευτεί το 2012 με το διπλό βραβείο Διαπίστευσης και Πιστοποίησης ποιότητας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Διαπίστευσης Νοσοκομείων CHKS του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS για Οργανισμούς Υγείας, για την ολική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε.

Είμαστε Διαπιστευμένοι από τον Οργανισμό 2-SEC και Crest της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Διαπίστευση Cyber Essentials Plus και Πιστοποίηση Cyber Essentials, σχετικά με τον έλεγχο της διαδικτυακής ασφάλειας και των διαδικτυακών υπηρεσιών μας (Cyber Security).

Διατηρούμε επίσης Πιστοποιήσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 15189:2012 (Κλινικό Εργαστήριο – Απαιτήσεις Ποιότητας και Τεχνικών Προτύπων), ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας) και ISO 22000:2018 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων).

Έχουμε υιοθετήσει ένα ανοικτό μοντέλο λειτουργίας το οποίο επιτρέπει σε αδειοδοτημένους ιατρούς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαδικασία διαλογής και έχουν εγκριθεί ως Συνεργάτες Ιατροί, να εξασκούν την ειδικότητα/ εξειδίκευσή τους στις εγκαταστάσεις μας.  Επί του παρόντος, διατηρούμε συνεργασία με περισσότερους από 200 έγκριτους Συνεργάτες Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της ιατρικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Στο ανθρώπινο δυναμικό μας ανήκουν πέραν των 460 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, καθιστώντας μας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου.  Πολλά από τα μέλη του προσωπικού μας είναι πολύγλωσσα, προσφέροντας έτσι διαπολιτισμική φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς μας.   Η φροντίδα και παρακολούθηση για κάθε μία από τις ανάγκες των φιλοξενούμενων μας καλλιεργείται μέσω μιας συστηματικής, προγραμματισμένης και συνεχούς βελτίωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού μας.

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς μας, παρέχουμε τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.  Προς το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με την Ιατρική Σχολή (Λονδίνου) του Πανεπιστημίου St. George’s και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ από τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, έχει ενταχθεί στο ΓεΣΥ, προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένου και του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών

Το Όραμά Μας
Το Όραμά Μας είναι να είμαστε οι ηγέτες στον ιδιωτικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως αξιόπιστος πάροχος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Η Αποστολή Μας
Η Αποστολή Μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μέσω βέλτιστων και ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων. Το επίκεντρο της Αποστολής μας είναι η εκπλήρωση της Υγείας Πάνω Απ’ Όλα και η ανακούφιση του πόνου, της ταλαιπωρίας και της ασθένειας των ανθρώπων που φροντίζουμε.

Οι Αξίες Μας
• Σεβασμός: Συμπεριφερόμαστε με σεβασμό στους ασθενείς μας, στους συγγενείς τους, στους συνεργάτες μας και μεταξύ μας σε όλες τις περιπτώσεις.

• Ακεραιότητα: Ενεργούμε πάντοτε με υψηλό επίπεδο ευθύνης και με γνώμονα την επαγγελματική δεοντολογία.  Όλες οι ενέργειές μας χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, εμπιστευτικότητα, εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

• Συμπονετική Φροντίδα: Παρέχουμε την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς μας και τους συγγενείς τους, με ευαισθησία, αξιοπρέπεια, καλοσύνη, ισότητα, συμπόνοια και σεβασμό.

• Συνεργασία: Προωθούμε και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και την ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα του Νοσοκομείου, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ιδέες, την εμπειρία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προσωπικού.

• Ποιότητα: Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του Νοσοκομείου.  Επιδιώκουμε με πάθος τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση και την υπέρβαση των αναγκών των ασθενών μας, των οικογενειών τους και των Συνεργατών Ιατρών μας.