Loading...
Ygia Polyclinic Private Hospital
topic

Акредитація та сертифікація

Ми по праву пишаємося акредитацією та сертифікатами національних і міжнародних організацій, які підтверджують високу якість надаваних нашої лікарнею послуг і прихильність турботі про здоров'я. Беручи до уваги послідовне зростання кількості проведених операцій, що ростуть очікування пацієнтів, які співпрацюють з нами докторів і постійне вдосконалення законодавства і норм у сфері медичного обслуговування, керівництво нашої клінічної лікарні прийняло на озброєння інтегровану систему управління, ефективність якої підтверджена наступними міжнародними стандартами:

• Міжнародна програма CHKS з акредитації організацій в сфері охорони здоров'я.

• Акредитація за британською державною програмою контролю кібернетичного оснащення та акредитація за категорією "Кібернетичного відповідності - плюс".

• Сертифікат відповідності системи управління ISO 9001:2015.

• Сертифікат дбайливого ставлення до екології ISO 14001:2015.

• Сертифікат акредитації відповідності якості та компетентності медичних лабораторій ISO 15189:2012.

• Сертифікат відповідності систем забезпечення інформаційної безпеки ISO 27001:2013.

• Сертифікат відповідності системи охорони здоров'я і безпеки на робочому місці ISO 45001:2018.

• Сертифікація системи забезпечення якості харчування ISO 22000:2018

 

 

 • Правила захисту екології, здоров'я і забезпечення безпеки на робочому місці

  Поліклініка «ІГІЯ» - єдина приватна лікарня, удостоєна міжнародної акредитації щодо дотримання лікарняних стандартів. Загальновідомо, що успіх і репутація будь-якого медичного закладу залежать в першу чергу від співробітників.

  Саме тому ми приділяємо особливу увагу дотриманню високого рівня підготовки наших фахівців на підставі детально прописаних робочих регламентів і процесів і невпинно дбаємо про безпеку праці.

  Виявляючи невпинну турботу про дотримання наших обов'язків і відповідальності перед пацієнтами, працівниками, допоміжним персоналом, партнерами і акціонерами, наша організація безкомпромісно прихильна дотриманню високих світових стандартів безпеки, захисту здоров'я і екології, і приймає комплексні заходи для забезпечення безпеки праці.

  Ми усвідомлюємо всю повноту відповідальності за здоров'я і благополуччя наших співробітників, всіх, хто стикається з нами в повсякденній діяльності, так само як і за навколишнє середовище, і строго дотримуємося всіх заведених правил і норм роботи організації.

  Головний постулат всіх наших зусиль - загальне благополуччя і безпеку, створення доброзичливої обстановки на основі продуманих робочих регламентів. Для досягнення цієї мети ми прийняли рішення запровадити і сертифікувати систему захисту екології і безпеки праці, яка поширюється на всі надані нами послуги і заснована на сертифікаті забезпечення заходів безпеки і захисту здоров'я на робочому місці ISO 45001:2018 і сертифіката захисту навколишнього середовища ISO 14001:2015.

  Завдяки впровадженню цієї системи і дотримання діючих національних та європейських законів і норм у сфері охорони здоров'я, безпеки та екології, нам вдалося досягти наступних стратегічних цілей:

  • Створення робочої обстановки з надійним захистом здоров'я і благополуччя співробітників. І захист ця не обмежується тільки співробітниками, вона поширюється і на наших партнерів, і на пацієнтів, і на відвідувачів, і на підрядників, і на всіх третіх осіб.

  • Зведення до мінімуму або повне усунення пригод на робочому місці і профілактика професійних захворювань.

  • Скорочення або повне усунення шкідливих екологічних наслідків діяльності, запобігання забрудненню навколишнього середовища і захист природи.

  • Постійна турбота про культуру безпеки на робочому місці.

  • Досягнення встановлених керівництвом екологічних показників і підвищення обізнаності.

  • Послідовне вдосконалення систем захисту здоров'я, безпеки та екології, а також поліпшення якості медичного обслуговування.

  На шляху досягнення перерахованих вище цілей нами були прийняті наступні заходи:

  • Складання належних планів дій в екстрених ситуаціях заради оперативного усунення пригод, які можуть привести до смертельного результату, травм, професійних захворювань або нанесення шкоди екології.

  • Заохочення постійного професійного розвитку та знання співробітниками своїх прав і обов'язків в питаннях захисту здоров'я і особистої безпеки.

  • Розробка плану оцінки ризиків з урахуванням напрямків нашої діяльності, потенційної шкоди здоров'ю, аналізу всіх виявлених прогалин і наявних коштів усунення ризиків.

  • Створення комітету з екології, захисту здоров'я і безпеки праці, до якого увійшли по одному представнику від кожного відділення.

  • Розробка заходів екологічного захисту, в рамках яких серед працівників ведеться освіту з питань екологічної культури. Співробітники лікарні отримали і уважно вивчили правила захисту здоров'я і безпеки праці.

  Керівництво клініки «ІГІЯ» із задоволенням підтримує будь-які корисні ініціативи, спрямовані на послідовне зміцнення захисту здоров'я і безпеки праці.

  Проводиться щорічний перегляд і редагування правил захисту здоров'я і безпеки на робочому місці. Ми хочемо, щоб наші співробітники, пацієнти, запрошені лікарі і відвідувачі почували себе у нас в безпеці. Тільки так пацієнти зможуть отримувати медичне обслуговування, проходити лікування і позбавлятися від захворювань, що завдають їм страждання і занепокоєння.

  Завдяки перерахованим заходам створюється сприятливе середовище для надання високоефективної медичної допомоги. Ми обіцяємо ніколи не зупинятися на цьому шляху.

 • Правила захисту інформації

  Інформація грає ключову роль в роботі медичного закладу, в тому числі плануванні лікування і підтримці високих стандартів. Вкрай важливо налагодити правильну обробку та зберігання інформації в будь-якій формі (електронною, паперової, усній), а для цього потрібні ретельно прописані правила, процедури і чітко визначена відповідальність.

  Керівництвом нашої клінічної лікарні застосовуються суворі правила захисту інформації. Вони засновані на цілях і завданнях, ясно сформульованих відповідальними співробітниками установи.

  У лікарні впроваджена і діє система захисту інформації на базі міжнародного стандарту ISO / IEC 27001:2013, який регламентує структуру, застосування і постійне вдосконалення заходів охорони таємниці, цілісності і доступності інформації, а також роботи засобів її обробки.

  Згадана система захисту інформації діє в рамках єдиної системи управління, яка охоплює всі супутні напрямки роботи медичного закладу (в т.ч. акредитація, сертифікація за стандартами ISO, складання правил, заходів, регламентів тощо). На додаток до цього, система захисту інформації являє собою ідеальну структуру для дотримання більшості вимог прийнятого в ЄС регламенту щодо захисту персональних даних. У цьому напрямку ми постійно впроваджуємо різні нововведення.

  Діючі в лікарні правила захисту інформації обов'язкові до дотримання всіма співробітниками, а також усіма організаціями, третіми особами та підрядниками, які співпрацюють з нашим лікарняним закладом.

  Допускаються деякі обгрунтовані виключення, але вони повинні бути санкціоновані керівництвом. Всі співробітники, треті особи та підрядники лікарні зобов'язані вжити заходів щодо захисту даних та інформації від несанкціонованого доступу, використання, втручання, розголошення, знищення, втрати або передачі.

  Працівники, підрядники та відвідувачі постійно сповіщаються про необхідність захисту даних і вжиті заходи, а діючі правила неухильно застосовуються на практиці з урахуванням завдань і обов'язків конкретних виконавців.

  У лікарні регулярно, не рідше одного разу на рік, проводиться аналіз уразливості бізнесу і оцінка ризиків, виявляється необхідність додаткових заходів підвищення стійкості систем безпеки з призначенням відповідальних. Інформаційні системи клініки встановлені в захищених приміщеннях з обмеженим доступом. Все програмне забезпечення піддається аналізу і перевірки на дотримання діючих правил. В особливих випадках у винятковому порядку приймаються рішення про допущення більш високого ступеня ризику.

  Всі нові програми та програмне забезпечення повинні відповідати вимогам системи захисту інформації. З метою забезпечення доступності інформації в міру необхідності в лікарні розроблений, детально прописаний і протестований план забезпечення безперервної роботи установи.

  Керівництво клініки стежить за дотриманням правових і договірних вимог і умов.

  Крім того, правління не рідше одного разу на рік переглядає чинні правила і в разі потреби вносить актуальні зміни.

 • Контроль якості

  Керівництво нашого лікувального закладу безкомпромісно прихильний постулату, що медичні послуги повинні повністю відповідати всім правовим нормам, що діють на території Республіки Кіпр, а також міжнародним стандартам ISO 9001:2015 і очікуванням пацієнтів.

  Думаючи про це, правлінням розроблена і впроваджена інтегрована в загальну систему управління система контролю якості на базі стандарту ISO 9001:2015.

  У лікарні детально прописані, задокументовані і приведені до загальних стандартів все практичні дії і механізми затвердження і виконання зобов'язань, а також постійного вдосконалення.

  Головні завдання інтегрованої системи управління:

  • Детальне і точний опис робочого порядку і супутніх послуг лікарні

  • Впровадження механізму формулювання, спостереження за виконанням та аналізу ключових показників діяльності

  • Створення внутрішніх каналів обміну інформацією

  • Забезпечення контролю основних видів діяльності клінічної лікарні. Керівництво і співробітники лікарні з усією відповідальністю ставляться до впровадження інтегрованої системи управління і постійного поліпшення обслуговування. Цілі роботи лікарні:

  • Задоволення запитів пацієнтів і виконання договірних зобов'язань.

  • T Своєчасне і ефективне реагування на скарги.

  • Ефективна робота з постачальниками та підрядниками на базі дотримання і відстеження виконання договорів.

  • Створення інфраструктури для ефективного використання інтегрованої системи управління.

  • Постійне навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

  • Забезпечення прямого і відкритого спілкування на всіх кадрових рівнях.

  Всі перераховані цілі відображені в правилах, регламентах, показниках і цілях, і служать орієнтиром для керівництва і рядових співробітників.

  Виконання аналізується в ході внутрішніх перевірок, а виявлені недоліки підлягають усуненню за допомогою відповідних заходів і засобів контролю.

 • Food Statement Policy

  At Ygia Polyclinic, our mission is to prepare and serve high quality food using fresh local ingredients and raw materials that are carefully chosen and safely processed to reach our patient’s plate.

  Our catering services recognizes that a successful food safety culture can be achieved by following safe working practices, developed through effective hazard analysis and compliance with the highest hygiene standards.

  Ygia Polyclinic’s obligation is to safeguard its vulnerable patient’s health, but also provide a variety of nourishing foods to choose from that meet the nutritional needs of each patient.

  To ensure best practise the Management of Ygia Polyclinic is committed to implementing quality and food safety performance objectives, to assure our patients receive high quality meals.

  • Establish a sustainable quality and food safety culture by implementing a regular identification system of the related risks.

  • Implement a valid traceability system from receiving raw materials, storage, preservation, process, and disposal.

  • Provide all employees with the information, training, and necessary tools in order to prepare food in a safe environment, adhering to ISO 22 000 safety procedures.

  • Provide catering staff clear guidelines to achieve best practise.

  • Supervise the accomplishments and set objectives that will lead to further improvement.

  It is Ygia Polyclinic’s responsibility and commitment to ensure that the appropriate resources will be provided to ensure implementation of the Food Safety Policy. Moreover, our food safety performance will be closely monitored and considered by the Management to ensure that it continues to reflect the aims set out by Ygia Polyclinic.

 

Awards

• Cyprus Responsible Business Awards By Boussias Cyprus – Silver Award – Responsible Waste Management.

• National Certification Body For The Implementation Of Good Practices On Gender Equality In The Working Environment (Ministry Of Labour) – Accredited Equality Employer.

• Hr Awards By Boussias Cyprus – Bronze Award In Best Youth Employment Initiative – Supporting Young Professionals.